Услови и правила за гифт картички

Последно ажурирана на 12 февруари 2024 година.

1. Сопственост и прифаќање на условите

1.1 Гифт картичката („гифт картичка”, “подарок картичка”) е сопственост на КОЗМЕТРО ДООЕЛ („ние“, „нас“, „наше“).

1.2 Со купување или користење на гифт картичката, купувачот или корисникот (“ти”) ги прифаќа овие Услови и правила за гифт картички („Услови“), достапни онлајн на https://cozmetro.com.

2. Валидност и употреба

2.1 Гифт картичката важи една (1) година од датумот на купување. Мора да се користи целосно во една трансакција пред истекот на рокот.

2.2 Гифт картичката може да се користи за купување на производи во физичките продавници на КОЗМЕТРО ДООЕЛ или онлајн на https://cozmetro.com. За да ја користите гифт картичката преку Интернет, едноставно внесете го бројот на бар-кодот што се наоѓа на задната страна од гифт картичката во полето за код за купон при онлајн наплатата.

2.3 Вредноста на гифт картичката е јасно наведена на самата гифт картичка.

2.4 Ако износот на вашата нарачка го надминува салдото на вашата гифт картичката, мора да го платите преостанатиот износ со готовина или кредитна/дебитна картичка.

3. Истекување и враќање на средствата

3.1 Доколку гифт картичката не се искористи во рокот на важност, таа ќе истече, а секоја преостаната вредност ќе биде изгубена. Нема да се обезбеди рефундирање за неискористено салдо.

4. Ограничувања

4.1 Тековната вредност на гифт картичката не може да се пренесе на друга гифт картичка или да се откупи за готовина.

4.2 Не може да се додаде дополнителен кредит на гифт картичката по нејзиното првично купување.

4.3 Секоја промена, модификација или дополнување на оригиналната форма и изглед на гифт картичката може да ја направи неважечка.

5. Загуба, штета или кражба

5.1 КОЗМЕТРО ДООЕЛ не прифаќа никаква одговорност и нема да обезбеди замена или рефундирање за какви било изгубени, оштетени, украдени гифт картички или каква било неправилна употреба на истите.

6. Општо

6.1 Го задржуваме правото да ги измениме овие Услови во секое време без претходна најава. Најновата верзија на Условите ќе биде достапна на нашата веб-страница.

6.2 Доколку се утврди дека некоја одредба од овие Услови е неважечка или неприменлива, преостанатите одредби ќе останат во целосна сила и ефект.

6.3 Овие Услови го сочинуваат целиот договор помеѓу вас и КОЗМЕТРО ДООЕЛ во врска со вашата гифт картичка.

7. Контакт информации

7.1 Ако имате какви било прашања во врска со гифт картичките или овие Услови, ве молиме контактирајте не на info@cozmetro.com.

X