Политика за рефундирање и враќање

Последно ажурирана на 19 февруари 2024 година.

Ви благодариме за вашето купување. Се надеваме дека сте задоволни со вашата нарачка. Меѓутоа, ако не сте целосно задоволни со нарачката поради која било причина, можете да ни го вратите за целосно рефундирање или замена. Ве молиме погледнете подолу за повеќе информации за нашата политика за рефундирање и враќање.

Потрошувачот има право во КОЗМЕТРО да го замени производот што има соодветен квалитет, а што не одговара во однос на формата, големината, моделот, бојата, бројот или од други причини освен во случај на купен производ изготвен по нарачка од потрошувачот врз основа на писмен договор. Потрошувачот правото за замена односно враќање на производ може да го оствари во рок од петтнаесет (15) дена од денот на подигање (достава на нарачката).

Замена на производот со соодветен квалитет се врши ако производот:

  1. не бил отворен/отпакуван,
  2. не бил употребуван,
  3. ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети, како и фискалната сметка за производот или сметкопотврда кои на потрошувачот му биле издадени заедно со производот.

Следниве производи не можат да се вратат или заменат во ниту една ситуација:

  1. сите производи кои доаѓаат без пакување/пломба.

По истекот на рокот од петтнаесет (15) дена од денот на подигање т.е. достава на производот, Потрошувачот го губи правото на замена, односно враќање на производ по овој основ. Сите поднесени Барања за замена, односно враќање на производ, сметано од шестнаесетиот (16-тиот) ден од денот кога производот е примен од потрошувачот, ќе бидат одбиени.

Замената, односно враќањето на производот купен преку Интернет, Потрошувачот може да го реализира со повторно испраќање на производот (нарачката) на следната адреса:

“Внимание: СЕ ВРАЌА
КОЗМЕТРО ДООЕЛ
+389 70 990 338
Дренак 4А, Визбегово
Скопје, 1000, Македонија”

Потрошувачот ќе биде одговорен за сите трошоци за испорака за враќање, освен кога производот е испратен неисправен/оштетен и/или погрешно е испратен од КОЗМЕТРО.

По добивањето на вашата испорака за враќање и проверката на состојбата на производот/производите, ние ќе го обработиме вашето враќање или замена. Ве молиме оставете најмалку седум (7) работни дена од приемот на вашата нарачка за да го обработиме вашето враќање или замена.

Ако имате било какви прашања во врска со нашата политика за рефундирање и враќање, ве молиме контактирајте не на:

+389 70 990 338,
info@cozmetro.com

X