Правила и услови

Последно ажурирана на 18 февруари 2023 година.

Согласност за нашите правни услови

Ние сме КОЗМЕТРО ДООЕЛ („Компанија“, „ние“, „нас“, „наше“).

Ние работиме со веб-страната https://cozmetro.com („Сајтот“), како и со сите други поврзани производи и услуги кои се однесуваат или се поврзуваат со овие правни термини („Правни услови“) (заедно, „Услуги“).

Можете да не контактирате по телефон на (+389)70 990 338, е-пошта на info@cozmetro.com или по пошта на ул. Војдан Цернодрински бр. 20, Скопје 1000, Македонија.

Овие Правни Услови претставуваат правно обврзувачки договор склучен помеѓу вас, без разлика дали лично или во име на субјект („вие“), и КОЗМЕТРО ДООЕЛ, во врска со вашиот пристап и користење на Услугите. Се согласувате дека со пристап до Услугите, сте ги прочитале, разбрале и се согласиле да бидете обврзани со сите овие Правни услови.

ДОКОЛКУ НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО СИТЕ ОВИЕ ЗАКОНСКИ УСЛОВИ, ТОГАШ ИЗРЕЧНО ВИ Е ЗАБРАНЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ И МОРА ВЕДНАШ ДА ГО ПРЕКИНЕТЕ КОРИСТЕЊЕТО.

Дополнителните услови или документи кои може да се објавуваат на Услугите од време на време, со ова се изрично вградени овде преку референца. Го задржуваме правото, по наше дискреционо право, да правиме измени на овие Правни услови од време на време. Ќе ве известиме за какви било промени со ажурирање на датумот на овие Правни услови, а вие се откажувате од секое право да добивате конкретно известување за секоја таква промена. Ваша одговорност е периодично да ги прегледувате овие Правни услови за да бидете информирани за ажурирањата. Ќе подлежите и ќе се смета дека сте запознаени и дека сте ги прифатиле, промените во сите ревидирани Правни услови со вашата континуирана употреба на Услугите по датумот на објавување на таквите ревидирани правни услови.

Услугите се наменети за корисници кои имаат најмалку 18 години. На лицата помлади од 18 години не им е дозволено да ги користат или да се регистрираат за услугите.

Ви препорачуваме да испечатите копија од овие Правни услови за вашата евиденција.

Содржина

 1. Нашите услуги
 2. Права на интелектуална сопственост
 3. Претставувања на корисниците
 4. Регистрација на корисник
 5. Производи
 6. Купувања и плаќање
 7. Политика за враќање
 8. Забранети активности
 9. Корисник генерирани придонеси
 10. Лиценца за придонес
 11. Страни и содржина на трети лица
 12. Управување со услуги
 13. Политика за приватност
 14. Услови и престанок
 15. Модификации и прекини
 16. Управувачко право
 17. Решавање на спорови
 18. Корекции
 19. Одговорност
 20. Ограничувања на одговорноста
 21. Обештетување
 22. Кориснички податоци
 23. Електронски комуникации, трансакции и потписи
 24. Разно
 25. Контактирајте не

1. Нашите услуги

Информациите дадени при користењето на Услугите не се наменети за дистрибуција или употреба од кое било лице или ентитет во која било јурисдикција или земја каде што таквата дистрибуција или употреба би била во спротивност со законот или регулативата или кои би нè подложиле на какви било барања за регистрација во рамките на таквата јурисдикција или земја. Соодветно на тоа, оние лица кои избираат да пристапат до Услугите од други локации го прават тоа на сопствена иницијатива и се единствено одговорни за усогласеноста со локалните закони, доколку и до степен до кој се применуваат локалните закони.

2. Права на интелектуална сопственост

Нашата интелектуална сопственост

Ние сме сопственик или стекнувач на лиценцата на сите права на интелектуална сопственост во нашите Услуги, вклучувајќи ги сите изворни кодови, бази на податоци, функционалност, софтвер, дизајни на веб-локации, аудио, видео, текст, фотографии и графики во Услугите (колективно, „Содржина“ ), како и заштитните знаци, услужните марки и логоата содржани во нив („Ознаки“).

Нашите содржини и ознаки се заштитени со закони за авторски права и трговски марки (и разни
други права на интелектуална сопственост и закони за нелојална конкуренција) и договори во Обединетите нации
држави и низ целиот свет.

Содржините и ознаките се обезбедени во или преку Услугите „КАКО СЕ“ само за ваша лична, некомерцијална употреба.

Вашето користење на нашите услуги

Во зависност од вашата усогласеност со овие Законски услови, вклучувајќи го и делот „ЗАБРАНЕТИ АКТИВНОСТИ“ подолу, ви доделуваме неексклузивна, непренослива, отповиклива лиценца за:

 1. пристап до Услугите; и
 2. преземете или испечатете копија од кој било дел од Содржината до која правилно сте добиле пристап.

Исклучиво за ваша лична, некомерцијална употреба.

Освен како што е наведено во овој дел или на друго место во нашите Правни услови, ниту еден дел од услугите и ниту една содржина или ознака не смеат да се копираат, репродуцираат, собираат, повторно објавуваат, поставуваат, јавно прикажуваат, кодираат, преведуваат, пренесуваат, дистрибуираат, продаваат, лиценциран или на друг начин искористен за какви било комерцијални цели, без наша изречна претходна писмена дозвола.

Доколку сакате да ги користите услугите, содржината или ознаките поинаку од она што е наведено во овој дел или на друго место во нашите Правни услови, ве молиме обратете го вашето барање на: info@cozmetro.com. Ако некогаш ви дадеме дозвола да објавувате, репродуцирате или јавно прикажувате кој било дел од нашите услуги или содржини, мора да не идентификувате како сопственици или даватели на лиценца на услугите, содржината или ознаките и да се осигурате дека се појавува известување за авторско право или сопственост или е видлива при објавување, репродуцирање или прикажување на нашата Содржина.

Ги задржуваме сите права кои не ви се изречно дадени во и на Услугите, содржината и ознаките.

Секое прекршување на овие права на интелектуална сопственост ќе претставува материјално прекршување на нашите законски услови и вашето право да ги користите нашите услуги веднаш ќе престане.

Вашите поднесоци

Ве молиме внимателно разгледајте го овој дел и делот „ЗАБРАНЕТИ АКТИВНОСТИ“ пред да ги користите нашите Услуги за да ги разберете (а) правата што ни ги давате и (б) обврските што ги имате кога објавувате или прикачувате каква било содржина преку Услугите.

Поднесоци: со директно испраќање на какви било прашања, коментари, сугестии, идеја, повратни информации или други информации за Услугите („Поднесоци“), вие се согласувате да ни ги доделите сите права на интелектуална сопственост во таквото Поднесување. Вие се согласувате дека ние ќе го поседуваме овој поднесок и дека имаме право на негова неограничена употреба и ширење за која било законска цел, комерцијална или друга, без потврда или надомест за вас.

Вие сте одговорни за она што го објавувате или прикачувате: со испраќање на нас поднесоци преку кој било дел од услугите вие:

 1. потврдете дека сте ги прочитале и се согласувате со нашите „забранети активности“ и нема да објавувате, испраќате, прикачувате или пренесувате преку Услугите каков било поднесок што е незаконски, вознемирувачки, омразен, штетен, навредлив, дискриминаторски, се заканува на кое било лице или група, сексуално експлицитно, лажно, неточно, измамливо или погрешно;
 2. до степен што е дозволен со важечкиот закон, да се откаже од сите морални права на секое такво Поднесување;
 3. гарантирате дека секој таков поднесок е оригинален за вас или дека ги имате потребните права и лиценци за поднесување такви поднесоци и дека имате целосна овластување да ни ги дадете горенаведените права во врска со вашите поднесоци;
 4. и гарантираат и покажуваат дека вашите поднесоци не претставуваат доверливи информации.

Вие сте единствено одговорни за вашите поднесоци и изрично се согласувате да ни ги надоместите сите загуби што може да ги претрпиме поради вашето прекршување на (а) овој дел, (б) правата на интелектуална сопственост на која било трета страна или (в) важечкиот закон.

3. Претставувања на корисниците

Со користење на Услугите, вие застапувате и гарантирате дека: (1) сите информации за регистрација што ги поднесувате
ќе бидат вистинити, точни, актуелни и целосни; (2) ќе ја задржите точноста на таквите информации и веднаш ќе ги ажурирате таквите информации за регистрација по потреба; (3) имате правна способност и се согласувате да се придржувате до овие Правни услови; (4) не сте малолетник во јурисдикцијата во која живеете; (5) нема да пристапите до Услугите преку автоматски или нечовечки средства, без разлика дали преку бот, скрипта или на друг начин; (6) нема да ги користите Услугите за какви било незаконски или неовластени цели; и (7) Вашето користење на Услугите нема да прекрши ниту еден применлив закон или регулатива.

Доколку дадете какви било информации што се невистинити, неточни, не тековни или нецелосни, имаме право да ја суспендираме или укинеме вашата сметка и да одбиеме секаква тековна или идна употреба на Услугите (или кој било дел од нив).

4. Регистрација на корисник

Можеби ќе треба да се регистрирате за да ги користите Услугите. Се согласувате да ја чувате вашата лозинка доверлива и ќе бидете одговорни за целата употреба на вашата сметка и лозинка. Го задржуваме правото да го отстраниме, бараме или смениме корисничкото име што ќе го изберете доколку утврдиме, по наша дискреција, дека таквото корисничко име е несоодветно или непристојно.

5. Производи

Вложуваме максимални напори да ги прикажеме што е можно попрецизно боите, карактеристиките, спецификациите и деталите за производите достапни на Услугите. Сепак, не гарантираме дека боите, карактеристиките, спецификациите и деталите на производите ќе бидат точни, целосни, сигурни, актуелни или без други грешки, а вашиот електронски дисплеј можеби нема точно да ги одразува вистинските бои и детали на производи. Сите производи се предмет на достапност и не можеме да гарантираме дека производите ќе бидат на залиха. Го задржуваме правото да прекинеме со какви било производи во секое време од која било причина. Цените за сите производи се предмет на промена.

6. Купувања и плаќање

Ги прифаќаме следниве начини на плаќање:

 1. Со платежна картичка
 2. Во готово при прием

Се согласувате да обезбедите тековни, целосни и точни информации за нарачки и кориснички сметки за сите купувања направени преку Услугите. Понатаму, се согласувате навремено да ги ажурирате информациите за сметката и плаќањето, вклучувајќи ја адресата на е-пошта, начинот на плаќање и датумот на истекување на платежната картичка, за да можеме да ги завршиме вашите трансакции и да ве контактираме по потреба. Данокот на промет ќе биде додаден на цената на набавките како што сметаме дека бараме од нас. Можеме да ги промениме цените во секое време. Сите плаќања ќе бидат во македонски денари.

Вие се согласувате да ги платите сите трошоци по цените кои тогаш важат за вашите купувања и сите применливи трошоци за испорака, и нè овластувате да наплаќаме од избраниот добавувач на плаќања за какви било такви суми при поставувањето на вашата нарачка. Го задржуваме правото да ги исправиме сите грешки во цените, дури и ако веќе сме побарале или примиле плаќање.

Го задржуваме правото да одбиеме каква било нарачка поставена преку Услугите. Можеме, по наше дискреционо право, да ги ограничиме или откажеме купените количини по лице, по домаќинство или по нарачка. Овие ограничувања може да вклучуваат нарачки направени од или под иста корисничка сметка, ист начин на плаќање и/или нарачки кои користат иста адреса за наплата или испорака. Го задржуваме правото да ги ограничиме или забраниме нарачките кои, според наше мислење, се чини дека се поставени од препродавачи или дистрибутери.

7. Политика за враќање

Ве молиме прегледајте ја нашата Политика за враќање објавена на Услугите пред да направите какви било купувања.

8. Забранети активности

Не смеете да пристапувате или да ги користите Услугите за која било цел освен онаа за која ги правиме достапни Услугите. Услугите не смеат да се користат во врска со какви било комерцијални напори, освен оние што се конкретно одобрени или одобрени од нас.

Како корисник на Услугите, се согласувате да не:

 1. Систематски преземајте податоци или друга содржина од Услугите за креирање или составување, директно или индиректно, колекција, компилација, база на податоци или директориум без писмена дозвола од нас.
 2. Измамете или доведете нас и другите корисници во заблуда, особено во секој обид да дознаете чувствителни информации за сметката, како што се корисничките лозинки.
 3. Заобиколете, оневозможете или на друг начин мешате во функциите на Услугите поврзани со безбедноста, вклучително и функциите што ја спречуваат или ограничуваат употребата или копирањето на која било Содржина или наметнуваат ограничувања за употребата на Услугите и/или содржината содржана во нив.
 4. Омаловажувајте, оцрнете или на друг начин наштетете, според наше мислење, нас и/или Услугите.
 5. Користете ги сите информации добиени од Услугите со цел да вознемирувате, злоупотребувате или повредите друго лице.
 6. Неправилно користете ги нашите услуги за поддршка или поднесувајте лажни извештаи за злоупотреба или недолично однесување.
 7. Користете ги Услугите на начин што не е во согласност со важечките закони или прописи.
 8. Вклучете се во неовластено врамување или поврзување со Услугите.
 9. Поставете или пренесете (или обидете се да поставите или пренесете) вируси, тројански коњи или друг материјал, вклучително и прекумерна употреба на големи букви и спамирање (континуирано објавување повторувачки текст), што се меша во непреченото користење на услугите од која било страна или менува, нарушува, пореметува или попречува во користењето, карактеристиките, функциите, работењето или одржувањето на Услугите.
 10. Вклучете се во секое автоматизирано користење на системот, како на пример користење скрипти за испраќање коментари или пораки или користење на какво било ископување податоци, роботи или слични алатки за собирање и извлекување податоци.
 11. Избришете го известувањето за авторски права или други сопственички права од која било Содржина.
 12. Обидете се да имитирате друг корисник или лице или да користите корисничко име на друг корисник.
 13. Поставете или пренесете (или обидете се да поставите или да пренесете) кој било материјал што делува како пасивен или активен механизам за собирање или пренос на информации, вклучително без ограничување, јасни формати за размена на графики („гифови“), 1×1 пиксели, веб-багови, колачиња , или други слични уреди (понекогаш се нарекуваат „шпионски софтвер“ или „пасивни механизми за собирање“ или „pcms“).
 14. Мешајте, попречете или создадете непотребно оптоварување на Услугите или мрежите или услугите поврзани со Услугите.
 15. Вознемирувајте, заплашувајте или заканувајте се на некој од нашите вработени или агенти ангажирани во обезбедување на кој било дел од Услугите за вас.
 16. Обидете се да ги заобиколите сите мерки на Услугите дизајнирани да го спречат или ограничат пристапот до Услугите или кој било дел од Услугите.
 17. Копирајте или приспособете го софтверот на услугите, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
 18. Освен како што е дозволено со важечкиот закон, дешифрирајте, декомпајлирајте, расклопувајте или обратно инженерирајте кој било софтвер што содржи или на кој било начин сочинува дел од Услугите.
 19. Освен ако не е резултат на стандардна употреба на пребарувач или интернет прелистувач, користете, стартувајте, развивајте или дистрибуирајте кој било автоматски систем, вклучително без ограничување, кој било робот, алатка за измамници или офлајн читач што пристапува до Услугите, или користете или стартувајте која било неовластена скрипта или друг софтвер.
 20. Користете агент за купување за да купувате на Услугите.
 21. Направете каква било неовластена употреба на Услугите, вклучително и собирање кориснички имиња и/или адреси на е-пошта на корисници со електронски или други средства со цел испраќање несакана е-пошта или создавање кориснички сметки со автоматизирани средства или под лажни изговори.
 22. Користете ги Услугите како дел од секој напор да се натпреварувате со нас или на друг начин да ги користите Услугите и/или Содржините за каков било потфат што генерира приходи или комерцијално претпријатие.
 23. Користете ги Услугите за рекламирање или понуда за продажба на стоки и услуги.
 24. Продадете или на друг начин префрлете го вашиот профил.

9. Корисник генерирани придонеси

Услугите не им нудат на корисниците да испраќаат или објавуваат содржини. Можеме да ви обезбедиме можност да креирате, поднесувате, објавувате, прикажувате, пренесувате, изведувате, дистрибуирате или емитувате содржина и материјали за нас или на Услугите, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на текстови, видео, аудио, фотографии, графики, коментари, предлози или лични информации или друг материјал (колективно, „Придонеси“). Придонесите може да се видат од други корисници на Услугите и преку веб-страници на трети страни. Како такви, сите придонеси што ги пренесувате може да се третираат во согласност со Политиката за приватност на услугите. Кога создавате или ставате достапни какви било придонеси, на тој начин претставувате и гарантирате дека:

 1. Создавањето, дистрибуцијата, преносот, јавното прикажување или изведбата и пристапот, преземањето или копирањето на вашите придонеси не ги прекршуваат и нема да ги нарушуваат сопственичките права, вклучително, но не ограничувајќи се на авторското право, патентот, трговската марка, трговската тајна или морални права на која било трета страна.
 2. Вие сте креатор и сопственик на или ги имате потребните лиценци, права, согласности, изданија и дозволи за користење и овластување нас, Услугите и другите корисници на Услугите да ги користиме вашите придонеси на кој било начин предвиден од Услугите и овие Правни услови.
 3. Имате писмена согласност, ослободување и/или дозвола на секое лице кое може да се идентификува во вашите придонеси да го користите името или сличноста на секое такво поединечно лице кое може да се идентификува за да овозможите вклучување и користење на вашите придонеси на кој било начин предвиден од Услуги и овие Правни услови.
 4. Вашите придонеси не се лажни, неточни или погрешни.
 5. Вашите придонеси не се несакани или неовластени реклами, промотивни материјали, пирамидални шеми, верижни писма, спам, масовни испраќања или други форми на барање.
 6. Вашите прилози не се непристојни, блудни, лажни, гнасни, насилни, вознемирувачки или на друг начин непристојни (како што е определено од нас).
 7. Вашите придонеси не исмеваат, исмејуваат, омаловажуваат, заплашуваат или злоупотребуваат никого.
 8. Вашите придонеси не се користат за вознемирување или закана (во правната смисла на тие термини) кое било друго лице и за промовирање насилство врз одредена личност или класа на луѓе.
 9. Вашите придонеси не прекршуваат ниту еден важечки закон, регулатива или правило.
 10. Вашите придонеси не ги нарушуваат правата на приватност или публицитет на која било трета страна.
 11. Вашите придонеси не прекршуваат ниту еден важечки закон во врска со детската порнографија или на друг начин наменет за заштита на здравјето или благосостојбата на малолетниците.
 12. Вашите придонеси не вклучуваат никакви навредливи коментари кои се поврзани со раса, национално потекло, пол, сексуални преференции или физички хендикеп.
 13. Вашите придонеси на друг начин не прекршуваат или поврзуваат со материјал што прекршува која било одредба од овие Правни услови или кој било применлив закон или регулатива.

10. Лиценца за придонес

Вие и Услугите се согласувате дека можеме да пристапиме, складираме, обработуваме и користиме какви било информации и лични податоци што ги давате според условите на Политиката за приватност и вашите избори (вклучувајќи ги и поставките).

Со поднесување предлози или други повратни информации во врска со Услугите, вие се согласувате дека можеме да ги користиме и споделуваме таквите повратни информации за која било цел без надомест за вас.

Ние не тврдиме никаква сопственост над вашите придонеси. Вие ја задржувате целосната сопственост на сите ваши придонеси и сите права на интелектуална сопственост или други сопственички права поврзани со вашите придонеси. Ние не сме одговорни за какви било изјави или претстави во вашите придонеси дадени од вас во која било област на Услугите. Вие сте единствено одговорни за вашите придонеси за услугите и изрично се согласувате да не ослободите од секаква одговорност и да се воздржите од какви било правни дејствија против нас во врска со вашите придонеси.

11. Страни и содржина на трети лица

Услугите може да содржат (или може да ви бидат испратени преку страницата) врски до други веб-страници („Веб-страници на трети страни“), како и написи, фотографии, текст, графики, слики, дизајни, музика, звук, видео, информации, апликации, софтвер и друга содржина или ставки кои припаѓаат или потекнуваат од трети страни („Содржина од трета страна“). Таквите веб-страници на трети лица и содржината на трети лица не се истражуваат, надгледуваат или проверуваат за точноста, соодветноста или комплетноста од нас, и ние не сме одговорни за веб-страниците на трети лица до кои се пристапува преку Услугите или која било содржина од трета страна објавена на, достапни преку или инсталирани од Услугите, вклучувајќи ја содржината, точноста, навредливоста, мислењата, веродостојноста, практиките за приватност или другите политики на или содржани во веб-страниците на трети лица или содржината на трета страна. Вклучувањето, поврзувањето или дозволувањето користење или инсталирање на било која веб-страница на трета страна или која било содржина од трета страна не значи нивно одобрување или одобрување од наша страна. Ако одлучите да ги напуштите Услугите и да пристапите до веб-страниците на трети лица или да користите или инсталирате која било содржина од трета страна, тоа го правите на ваш сопствен ризик и треба да знаете дека овие Правни услови повеќе не владеат. Треба да ги прегледате важечките услови и политики, вклучително и практиките за приватност и собирање податоци, на која било веб-страна на која се движите од Услугите или се однесуваат на која било апликација што ја користите или инсталирате од Услугите. Сите купувања што ги правите преку веб-страници на трети лица ќе бидат преку други веб-страни и од други компании, и ние не преземаме никаква одговорност во врска со таквите купувања кои се исклучиво помеѓу вас и применливата трета страна. Вие се согласувате и признавате дека ние не ги поддржуваме производите или услугите понудени на веб-страниците на трети лица и ќе не држите непорочни од каква било штета предизвикана од купувањето на такви производи или услуги. Дополнително, ќе не држите непорочни од какви било загуби претрпени од вас или штета што ви е предизвикана во врска со или што резултира на кој било начин од која било содржина од трета страна или каков било контакт со веб-страници на трета страна.

12. Управување со услуги

Го задржуваме правото, но не и обврската: (1) да ги следиме Услугите за прекршување на овие Правни услови; (2) преземете соодветни правни мерки против секој кој, по наше дискреционо право, го прекршува законот или овие Правни услови, вклучително и без ограничување, пријавување на таквиот корисник до органите за спроведување на законот; (3) по наше дискреционо право и без ограничување, да одбиеме, да го ограничиме пристапот до, да ја ограничиме достапноста или да оневозможиме (до степен што е технолошки изводлив) кој било од вашите придонеси или кој било дел од нив; (4) по наше дискреционо право и без ограничување, известување или одговорност, да ги отстраниме од Услугите или на друг начин да ги оневозможиме сите датотеки и содржини кои се со прекумерна големина или на кој било начин се оптоварувачки за нашите системи; и (5) на друг начин да управувате со Услугите на начин дизајниран да ги заштити нашите права и имот и да го олесни правилното функционирање на Услугите.

13. Политика за приватност

Се грижиме за приватноста и безбедноста на податоците. Ве молиме погледнете ја нашата Политика за приватност тука. Со користење на Услугите, вие се согласувате да бидете обврзани со нашата Политика за приватност, која е вградена во овие Правни услови. Ве молиме имајте предвид дека услугите се хостирани во Холандија. Ако пристапувате до Услугите од кој било друг регион во светот со закони или други барања што го регулираат собирањето, користењето или откривањето лични податоци што се разликуваат од важечките закони во Холандија, тогаш преку вашата континуирана употреба на Услугите, ги пренесувате вашите податоци на Холандија, и вие изрично се согласувате вашите податоци да бидат префрлени и обработени во Холандија.

14. Услови и престанок

Овие Законски Услови ќе останат во целосна сила и ефект додека ги користите Услугите. БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОЈА ДРУГА ОДРЕДБA ОД ОВИЕ ПРАВНИ УСЛОВИ, ГО ЗАДРЖУВАМЕ ПРАВОТО, ВО НАШЕ ДИСКРЕЦИЈА И БЕЗ НАЈАВА ИЛИ ОДГОВОРНОСТ, ДА ЈА ОДБИЕМЕ ПРИСТАП ДО И КОРИСТЕЊЕТО НА УСЛУГИТЕ (ВКЛУЧУВАЈЌИ БЛОКИРАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ IP АДРЕСИ) НА КОЈА БИЛО ЛИЧНОСТ, БЕЗ НИКАКВА ПРИЧИНА. МОЖЕМЕ ДА ГО ПРЕКИНЕМЕ ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ ИЛИ УЧЕСТВО ВО УСЛУГИТЕ ИЛИ ДА ЈА ИЗБРИШЕМЕ ВАШАТА СМЕТКА И СЕКОЈА СОДРЖИНА ИЛИ ИНФОРМАЦИИ КОИ СТЕ ГИ ПОСТАВУВАЛЕ ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ, ПО НАШЕ ДИСКРЕЦИЈА.

Ако ја прекинеме или суспендираме вашата сметка поради која било причина, ви е забрането да се регистрирате и креирате нова сметка под вашето име, лажно или позајмено име или име на трета страна, дури и ако можеби дејствувате во име на трето лице. Покрај укинувањето или суспендирањето на вашата сметка, го задржуваме правото да преземеме соодветни правни дејствија, вклучително и без ограничување следење на граѓански, кривични и судски правна заштита.

15. Модификации и прекини

Го задржуваме правото да ја промениме, измениме или отстраниме содржината на Услугите во секое време или од која било причина по наша дискреција без претходна најава. Сепак, немаме обврска да ажурираме какви било информации за нашите услуги. Исто така, го задржуваме правото да ги измениме или прекинеме сите или дел од Услугите без известување во секое време. Ние нема да бидеме одговорни кон вас или било која трета страна за каква било промена, промена на цената, суспендирање или прекинување на Услугите.

Не можеме да гарантираме дека Услугите ќе бидат достапни во секое време. Може да доживееме хардверски, софтверски или други проблеми или треба да извршиме одржување поврзани со Услугите, што ќе резултира со прекини, одложувања или грешки. Го задржуваме правото да ги менуваме, ревидираме, ажурираме, суспендираме, прекинуваме или на друг начин да ги менуваме Услугите во кое било време или од која било причина без известување до вас. Вие се согласувате дека ние немаме никаква одговорност за каква било загуба, штета или непријатност предизвикана од вашата неможност да пристапите или да ги користите Услугите за време на кој било прекин или прекин на услугите. Ништо во овие Правни услови нема да се толкува дека не обврзува да ги одржуваме и поддржуваме Услугите или да даваме какви било корекции, ажурирања или изданија во врска со нив.

16. Управувачко право

Овие Правни услови ќе бидат регулирани и дефинирани според законите на Македонија. КОЗМЕТРО ДООЕЛ и вие неотповикливо се согласувате дека судовите на Македонија ќе имаат ексклузивна јурисдикција за решавање на секој спор што може да произлезе во врска со овие Правни услови.

17. Решавање на спорови

Неформални преговори

За да се забрза решавањето и контролата на трошоците за кој било спор, контроверзија или барање поврзано со овие Правни услови (секој „спор“ и колективно „спорови“) донесени од вас или од нас (поединечно, „страна“ и колективно, „Страните“), Страните се согласуваат прво да се обидат да преговараат за кој било спор (освен оние спорови што се изрично наведени подолу) неформално најмалку триесет (30) дена пред да покренат арбитража. Ваквите неформални преговори започнуваат по писмено известување од едната до другата страна.

Обврзувачка арбитража

Секој спор што произлегува од или во врска со овие Правни услови, вклучително и секое прашање во врска со неговото постоење, валидност или прекинување, ќе биде упатено и конечно ќе го реши Меѓународниот трговски арбитражен суд под Европската арбитражна комора (Белгија, Брисел, Авенија Луиз , 146) според Правилата на овој ICAC, кој како резултат на упатувањето на него се смета како дел од оваа клаузула. Бројот на арбитри ќе биде два (2). Седиштето, или правното место или арбитражата ќе биде Скопје, Македонија. Јазикот на постапката е македонски. Владејачкото право на овие Правни услови е материјалното право на Македонија.

Ограничувања

Страните се согласуваат дека секоја арбитража ќе биде ограничена на спорот помеѓу Страните поединечно. Дополнително дозволено со закон, (а) ниту една арбитража нема да се приклучи на која било друга постапка; (б) не постои право или овластување за кој било спор да биде арбитриран врз основа на колективна постапка или да се користат постапки за групна акција; и (в) не постои право или овластување за кој било спор да биде покренат во наводно застапувачко својство во име на општата јавност или други лица.

Исклучоци од неформални преговори и арбитража

Страните се согласуваат дека следните спорови не подлежат на горенаведените одредби во врска со неформалните преговори обврзувачка арбитража: (а) какви било спорови кои бараат да се спроведе или заштити, или во врска со валидноста на кое било од правата на интелектуална сопственост на Страната; (б) кој било спор поврзан со или што произлегува од наводите за кражба, пиратерија, нарушување на приватноста или неовластена употреба; и (в) какво било барање за судска мерка. Доколку се утврди дека оваа одредба е незаконска или неспроведлива, тогаш ниту една од страните нема да избере да арбитрира за кој било спор што спаѓа во тој дел од оваа одредба што се смета дека е незаконски или неспроведлив и за таквиот спор ќе одлучува надлежен суд во рамките на судовите наведени за јурисдикција погоре, а Страните се согласуваат да се подложат на личната јурисдикција на тој суд.

18. Корекции

Може да има информации за Услугите што содржат печатни грешки, неточности или пропусти, вклучувајќи описи, цени, достапност и разни други информации. Го задржуваме правото да ги исправиме сите грешки, неточности или пропусти и да ги промениме или ажурираме информациите на Услугите во секое време, без претходна најава.

19. Одговорност

Услугите се обезбедуваат “како што е” и “како што е достапно”. Се согласувате дека користењето на услугите ќе биде на ваш единствен ризик. Дополнително дозволено со закон, ние ги отфрламе сите гаранции, изречни или имплицитни, во врска со услугите и нивната употреба, вклучително, без ограничување, имплицитните гаранции за прометливост, соодветност за одредена цел и непрекршување. Ние не даваме гаранции или изјави за точноста или комплетноста на содржината на услугите или содржината на веб-страниците или мобилните апликации поврзани со услугите и нема да преземеме никаква одговорност или одговорност за какви било (1) грешки или неточности на содржината и материјали, (2) лична повреда или имотна штета, од каква било природа, што произлегува од вашиот пристап и користење на услугите, (3) каков било неовластен пристап или употреба на нашите безбедни сервери и/или сите и сите лични информации и/или финансиски информации складирани таму, (4) било каков прекин на преносот до или од услугите, (5) какви било грешки, вируси, тројански коњи или слично што може да се пренесат до или преку услугите од која било трета страна, и/или (6) какви било грешки или пропусти во која било содржина и материјали или за каква било загуба или штета од кој било вид настанати како резултат на употребата на која било содржина објавена, пренесена или на друг начин достапна преку услугите. Ние не гарантираме, одобруваме или преземаме одговорност за кој било производ или услуга рекламирана или понудена од трета страна преку услугите, која било веб-страна со хиперврска или која било веб-страница или мобилна апликација прикажана на кој било банер или друго рекламирање, и нема да бидете странка или на кој било начин бидете одговорни за следење на секоја трансакција помеѓу вас и кои било трети лица добавувачи на производи или услуги. Како и при купувањето производ или услуга преку кој било медиум или во која било средина, треба да го користите најдоброто проценување и да бидете претпазливи каде што е соодветно.

20. Ограничувања на одговорноста

Во никој случај ние или нашите директори, вработени или агенти нема да бидеме одговорни пред вас или која било трета страна за какви било директни, индиректни, последователни, примерни, случајни, специјални или казнени штети, вклучувајќи изгубена добивка, изгубен приход, загуба на податоци, или други штети кои произлегуваат од вашето користење на услугите, дури и ако сме информирани за можноста за такви штети. Без оглед на сè што е спротивно содржано овде, нашата одговорност кон вас за која било причина и без оглед на формата на дејствието, во секое време ќе биде ограничена на износот исплатен, доколку го има, од вас за нас во текот на шесте (6) месеци период пред да се појави каква било причина за дејство. Одредени американски државни закони и меѓународни закони не дозволуваат ограничувања на имплицираните гаранции или исклучување или ограничување на одредени штети. Ако овие закони важат за вас, некои или сите од горенаведените отфрлања или ограничувања може да не важат за вас и може да имате дополнителни права.

21. Обештетување

Се согласувате да не браните, обештетите и да не држите безопасни, вклучително и нашите подружници, филијали и сите наши соодветни службеници, агенти, партнери и вработени, од и против каква било загуба, штета, одговорност, побарување или барање, вклучително и разумни адвокати такси и трошоци, направени од која било трета страна поради или кои произлегуваат од: (1) користење на Услугите; (2) прекршување на овие законски услови; (3) секое прекршување на вашите репрезентации и гаранции наведени во овие Правни услови; (4) вашето прекршување на правата на трето лице, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на правата на интелектуална сопственост; или (5) кој било отворен штетен чин кон кој било друг корисник на Услугите со кои сте се поврзале преку Услугите. Без оглед на горенаведеното, го задржуваме правото, на ваш трошок, да ја преземеме ексклузивната одбрана и контрола на кое било прашање за кое се бара да не обесштетите, а вие се согласувате да соработувате, на ваш трошок, со нашата одбрана на таквите барања. Ќе вложиме разумни напори за да ве известиме за секое такво барање, дејствие или постапка што е предмет на ова обесштетување откако ќе дознаеме за тоа.

22. Кориснички податоци

Ние ќе одржуваме одредени податоци што ги пренесувате до Услугите за целите на управување со перформансите на Услугите, како и податоците кои се однесуваат на вашата употреба на Услугите. Иако правиме редовни рутински резервни копии на податоците, вие сте единствено одговорни за сите податоци што ги пренесувате или кои се однесуваат на која било активност што сте ја преземале користејќи ги Услугите. Вие се согласувате дека нема да имаме никаква одговорност кон вас за каква било загуба или оштетување на таквите податоци и со ова се откажувате од секое право на акција против нас што произлегува од каква било таква загуба или оштетување на таквите податоци.

23. Електронски комуникации, трансакции и потписи

Посетувањето на Услугите, испраќањето е-пошта и пополнувањето онлајн формулари претставуваат електронска комуникација. Вие се согласувате да добивате електронски комуникации и се согласувате дека сите договори, известувања, обелоденувања и други комуникации што ви ги обезбедуваме по електронски пат, преку е-пошта и на Услугите, ги задоволуваат сите законски барања таквата комуникација да биде во писмена форма. СО ОВА СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ПОТПИСИ, ДОГОВОРИ, НАРАЧКИ И ДРУГИ ЕВИДЕНЦИИ И ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ИСПОРАКА НА ИЗВЕСТУВАЊАТА, ПОЛИТИКИТЕ И ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ТРАНСАКЦИИТЕ ИНИЦИРАНИ НА ТРАНСАКЦИИТЕ. Со ова се откажувате од какви било права или барања според кои било статути, прописи, правила, уредби или други закони во која било јурисдикција за кои е потребен оригинален потпис или испорака или задржување на не-електронски записи, или за плаќања или доделување кредити на кој било друг начин отколку електронски средства.

24. Разно

Овие Правни услови и сите политики или оперативни правила објавени од нас на Услугите или во однос на Услугите го сочинуваат целиот договор и разбирање помеѓу вас и нас. Нашето неискористување или спроведување на кое било право или одредба од овие Правни услови нема да функционира како откажување од таквото право или одредба. Овие Правни Услови функционираат во најголема мера дозволена со закон. Можеме во секое време да им доделиме некое или сите наши права и обврски на други. Ние нема да бидеме одговорни за каква било загуба, штета, одложување или неуспех да дејствуваме предизвикани од која било причина надвор од нашата разумна контрола. Ако некоја одредба или дел од одредба од овие Правни услови се утврди дека е незаконска, неважечка или неприменлива, таа одредба или дел од одредбата се смета дека може да се оддели од овие Правни услови и не влијае на валидноста и извршноста на останатите одредби. Не постои заедничко вложување, партнерство, вработување или агенциски однос создаден помеѓу вас и нас како резултат на овие Правни услови или користење на Услугите. Се согласувате дека овие Правни услови нема да се толкуваат против нас поради тоа што сме ги подготвиле. Со ова се откажувате од сите одбрани што можеби ги имате врз основа на електронската форма на овие Правни услови и недостатокот на потпис од страна на страните за извршување на овие Правни услови.

25. Контактирајте не

За да решите поплака во врска со Услугите или да добиете дополнителни информации во врска со користењето на Услугите, ве молиме контактирајте не на:

info@cozmetro.com
Телефон: (+389) 70 990 338

КОЗМЕТРО ДООЕЛ
ул. Војдан Чернодрински бр. 20
Скопје 1000
Македонија

X